9. srečanje predsednikov srednjeevropskih držav
   

Srečanje
Za novinarje
Sporočila
Bilaterala
Povezave
E-poštaEnglish

Srednjeevropski vrh v Sloveniji uspel


 

Brdo pri Kranju, 1. junija 2002

1. junija 2002 se je na Brdu končalo 9. srečanje predsednikov srednjeevropskih držav. Ob zaključku srečanja je slovenski predsednik Milan Kučan v imenu svojih gostov strnil rezultate dvodnevnih premišljanj 16 visokih udeležencev.

Predsedniki so govorili o Srednji Evropi kot povezovalki združujoče se Evrope, o dosežkih transformacije Evrope in njeni prihodnosti. Udeleženci so se strinjali, da je čas tokratnega srečanja zelo pomemben, saj se dogajajo ključne stvari, ki bodo imele velik pomen za prihodnost. Vsebina in pomen posameznih odločitev sta takšna, da je mogoče reči, da je ta čas tudi kritičen. Sicer je pozitivni razvoj doslej že spremenil podobo Evropo in omilil njena nekdanja nasprotja. Ostajajo pa nekatera vprašanja, ki zahtevajo tehtne odgovore, da ne bi ogrozila pozitivnih dosežkov dosedanjega razvoja. Opozorili so tudi na resne posledice, če bi se procesi širitve EU in zveze NATO upočasnili. Bili so si enotni, da naj združena Evropa seže do tja, kamor naj sežejo njene vrednote, do tja, kjer obstaja pripravljenost sprejemati in razvijati njen pravni red, njeno demokratično in politično kulturo ter njena pripravljenost nositi soodgovornost za razvoj globalnega sveta in pozitivnih razsežij njegove soodvisnosti. Deseto, jubilejno srečanje bo potekalo v Salzburgu, kjer se je tudi rodila zamisel o tovrstnih srečanjih. Gostitelj srečanja bo avstrijski predsednik Thomas Klestil.

URAD VLADE ZA INFORMIRANJE © 2002 Skupinska fotografija pred začetkom zasedanja
 Foto: BOBO